วัดในกรุงเทพ น่าไป ทําบุญ งบประหยัด

อยากสั่งสมบุญแต่ไม่อยากเดินทางไกลหรือลาออกจากงาน… วัดในกรุงเทพ น่าไป ทําบุญ ขอแนะนำ 5 วัดในกรุงเทพฯ สำหรับการเดินทางมาสะสมบุญ การเดินทางก็ง่าย แวะไหว้พระ สวดมนต์ได้แบบประหยัด โดยรถยนต์ โดยรถประจำทาง มีบางวัดที่อยากชวนครอบครัวไปเที่ยว ไปดูกันเลย

1. วัดสระเกศราชวรมหาวิหาร (วัดภูเขาทอง)

วัดสระเกศราชวรมหาวิหาร (วัดภูเขาทอง) เป็นวัดเก่าแก่ตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยา เดิมชื่อวัดสะแก หลังจากทรงบูรณปฏิสังขรณ์และขุดคูคลองรอบพระอารามหลวง พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ได้พระราชทานนามใหม่ว่าวัดสระเกศ ตั้งอยู่บนเนินเขาใจกลางเมือง วัดในกรุงเทพ น่าไป ทําบุญ มีหอคอยสีทองอยู่บนยอดที่สะท้อนแสงระยิบระยับทั้งกลางวันและกลางคืน กลายเป็นสถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยมของคนกรุงเทพฯ รวมถึงนักท่องเที่ยวต่างชาติที่แวะเวียนมาเยี่ยมชมตลอดเวลา

 • ที่อยู่ : ริมคลองมหานาคและคลองรอบกรุง แขวงบ้านบาตร เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย จ.กรุงเทพฯ
 • เวลาเปิด – ปิด : ทุกวัน 07.30 – 19.00 น.
 • เบอร์โทร : 093-529-5599

2. วัดอรุณราชวรารามราชวรมหาวิหาร (วัดอรุณ)

2. วัดอรุณราชวรารามราชวรมหาวิหาร (วัดอรุณ)

วัดอรุณราชวรารามราชวรมหาวิหาร (วัดอรุณ) หรือ ภาษาสามัญเรียกว่า วัดแจ้ง หรือเรียกอีกอย่างว่า วัดอรุณ เป็นวัดโบราณที่สร้างขึ้นในสมัยกรุงธนบุรี สิ่งที่น่าสนใจภายในวัดคือพระปรางค์ประดับด้วยกระเบื้องเคลือบ เครื่องเบญจรงค์และเปลือกหอย รูปปั้นยักษ์ ตามตำนานของยักษ์วัดเชียงนี้และยักษ์วัดโพธิ์ที่อยู่ตรงข้ามกัน วัดในกรุงเทพ น่าไป ทําบุญ วัดอรุณยังมีสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจอื่นๆ เช่น พระอุโบสถ พระวิหารหลวง หอสมุดสมเด็จพระพุฒาจารย์ ซุ้มประตูหอระฆัง ภูเขาจำลอง พระพุทธรูปต่างๆ

 • ที่อยู่ : 158 ถนนวังเดิม แขวงวัดอรุณ เขตบางกอกใหญ่ จ.กรุงเทพฯ
 • เวลาเปิด – ปิด : ทุกวัน 08.00 – 18.00 น.
 • เบอร์โทร : 02-891-2185

3. วัดพระศรีรัตนศาสดาราม (วัดพระแก้ว)

3. วัดพระศรีรัตนศาสดาราม (วัดพระแก้ว)

วัดพระศรีรัตนศาสดาราม (วัดพระแก้ว) หรือที่เรียกกันโดยทั่วไปว่า วัดพระแก้ว วัดในกรุงเทพ น่าไป ทําบุญ เป็นวัดที่สร้างขึ้นเพื่อถวายแด่พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช ฉันได้รับคำสั่งให้สร้างขึ้นในปฏิทินตะวันตก ประดิษฐานเป็นพระอารามหลวงเมื่อปี พ.ศ. 2325 พระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากรแก้วมรกตและพระพุทธรูปคู่บ้านคู่เมืองแห่งแผ่นดินสยามของพระองค์ มีพระอุโบสถในวัดพระแก้วซึ่งใช้เป็นสถานที่ประกอบพิธีกรรมสำคัญทางศาสนาด้วย เป็นอาคารอธิการบดี เป็นสถานที่ประดิษฐานพระแก้วมรกต ภายในอุโบสถตกแต่งอย่างสวยงาม

 • ที่อยู่ : ถนน หน้าพระลาน แขวง พระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร จ.กรุงเทพฯ
 • เวลาเปิด – ปิด : ทุกวัน 08.30 – 15.30 น.
 • เบอร์โทร : 02-224-3290

4. วัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามราชวรมหาวิหาร (วัดโพธิ์)

4. วัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามราชวรมหาวิหาร (วัดโพธิ์)

วัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามราชวรมหาวิหาร (วัดโพธิ์) หรือวัดโพธิ์ เป็นพระอารามหลวงชั้นตรี ประเภทของพระราชวัง สำหรับรัชกาลที่ 1 เป็นวัดประจำรัชกาลที่ 1 (รัชกาลที่ 1) โปรดเกล้าฯ ให้สร้างวัดโบราณสมัยกรุงศรีอยุธยา กรุงเทพฯ เป็นพระอารามหลวงที่อยู่ติดกับพระบรมมหาราชวัง พระอุโบสถ ซึ่งเป็นพุทธสถานที่สำคัญเป็นที่ประดิษฐานพระพุทธปฏิมากร ปางสมาธิประดิษฐานเป็นพระประธานในอุโบสถ ในบรรดาพระพุทธรูปนั้น ประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุที่ฐานชุโกฏฐะ ซึ่งเป็นที่ประดิษฐานพระสรีรางคารของรัชกาลที่ 1 มีเจดีย์พิเศษสี่องค์

 • ที่อยู่ : 2 ถนน สนามไชย แขวง พระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร จ.กรุงเทพฯ
 • เวลาเปิด – ปิด : ทุกวัน 08.00 – 18.30 น.
 • เบอร์โทร : 02-226-0335

5. วัดสุทัศนเทพวรารามราชวรมหาวิหาร (วัดสุทัศน์)

5. วัดสุทัศนเทพวรารามราชวรมหาวิหาร (วัดสุทัศน์)

วัดสุทัศนเทพวรารามราชวรมหาวิหาร (วัดสุทัศน์) มีสถานะเป็นพระอารามหลวงชั้นตรี ชนิดราชวรวิหาร เป็นวัดเก่าแก่ที่มีประวัติยาวนานกว่า 200 ปี สร้างขึ้นในใจกลางเมืองโดยรัชกาลที่ 1 ตั้งแต่ พ.ศ. 2350 ถึง 2351 เป็นวัดที่โปรดเกล้าฯ เช่นพระบรมราชานุสาวรีย์ไว้ในวัด พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอานันทมหิดล วัดในกรุงเทพ น่าไป ทําบุญ พระอัฐมรามาธิบดินทร์ พระวิหารหลวง พระอุโบสถ ศาลาการเปรียญ นอกจากนี้ วัดสุทัศนเทพวรารามราชวรมหาวิหาร ยังเป็นสถานที่ประกอบพิธีกรรมทางศาสนาที่สำคัญของชาติอีกด้วย ในปี พ.ศ. 2562 ในพระราชพิธีบรมราชาภิเษกของรัชกาลที่ 10 สถานที่แห่งนี้ได้ชำระล้างน้ำของทั้ง 76 จังหวัด รวมถึงน้ำในกรุงเทพฯ น้ำเบญจาสตี ขอนคา และน้ำในสระทั้ง 4 สระในจังหวัดสุพรรณบุรี กลายเป็นสถานที่รวมการ์ดอภิเษกสมรสจำนวน 86 ใบ

 • ที่อยู่ : 146 ถนนบำรุงเมือง แขวงวัดราชบพิตร เขตพระนคร จ.กรุงเทพฯ
 • เวลาเปิด – ปิด : ทุกวัน 08.00 – 21.00 น.
 • เบอร์โทร : 02-622-2819